Alegeri Generale AJF

Stiri

votat_01_814414a0f5Asociatia Judetena de Fotbal Vrancea convoaca toti membrii afiliati la Adunarea Generala Extraordinara ce va avea loc pe data de 16 august 2014, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Constatarea întrunirii cvorumului
2. aprobarea ordinii de zi;
3. alocuţiunea preşedintelui AJF;
4. desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale
5. prezentarea raportului Comitetului Executiv şi a raportului administraţiei AJF;
6. prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;
7. prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea acestuia prin vot;
8. prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
9. Dezbateri

Partea a doua:

Alegerea preşedintelui asociaţiei, alegerea vicepreşedinţilor şi a membrilor Comitetului Executiv, alegerea preşedintelui şi a membrilor Comisiei de Cenzori.

Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de preşedinte al AJF trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
a) cetăţenia română;
b) studii superioare
c) nu au suferit condamnări penale privative de libertate, în acest scop candidaţii au obligaţia de a depune cazier judiciar eliberat cu cel mult 10 zile anterior depunerii;
d) au îndeplinit pentru o perioadă de minim 4 ani una din următoarele funcţii: preşedinte AJF/LPF/FRF, vicepreşedinte AJF/LPF/FRF, preşedinte al unei comisii permanente din cadrul AJF/LPF/FRF sau preşedinte de club/asociaţie indiferent de nivelul de competiţii. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face cu o declaraţie pe propria răspundere, legalizată la notar.
e) nu au fost declarate persona non grata de către Adunarea Generală a FRF/ AJF
f) vârsta maximă 70 de ani.

Dosarele candidatilor se pot depune la secretariatul general al AJF Vrancea pina la data de 1 august, orele 20.00.
Cluburile care nu au la dosarul de afiliere Certificatul de Identitate Sportiva sau Copia Statutului ,contractului de asociere nu vor primi mandat de reprezentare in AG.Aceasta hotarare a fost luata in cadrul Biroului Executiv din data de 07.07.2014 si este in concordanta cu Statutul in vigoare a AJF Vrancea.Pe aceasta cale rugam reprezentantii cluburilor sa verifice la AJF Vrancea dosarul de afiliere pana la data de 12 august 2014 aveti deasemenea obligatia de a transmite persoana care va reprezenta clubul la AG din 16.08.2014 .