Adunarea Generala AJF Vrancea

Stiri

Biroul Executiv al AJF Vrancea, în sedinta desfasurata pe 10 martie 2015 a hotărât convocarea Adunarii Generale Ordinare pentru data de joi 09.04.2015, ora 17.30, la Casa de Cultura a Sindicatelor Focsani. În vederea organizarii in conditii statutare a adunarii generale, membri afiliati vor transmite, pana miercuri 8 aprilie, orele 15.00, prin adresa oficiala inregistrata la secretariatul AJF Vrancea (fax: 0337819315, e-mail:office@ajfvrancea.ro) numele si functia delegatului desemnat sa reprezinte clubul/asociatia sportiva afiliata.
Ordinea de zi, aprobata în unanimitate de Biroul Executiv, este urmatoarea:
1. Constatarea întrunirii cvorumului;
2. Aprobarea ordinii de zi;
3. Alocutiunea presedintelui;
4. Desemnarea scutatorilor;
5. Desemnarea a 3 persoane pentru intocmirea procesului verbal al adunarii generale;
6. Raportul de activitate al Biroului Executiv (pentru perioada 16 august 2014 – 09 aprilie 2015);
7. Prezentarea bilantului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot al acestuia si descarcarea de gestiune a B. Ex. al AJF Vrancea;
8. Raportul comisiei de cenzori pe anul precedent si aprobarea acestuia prin vot;
9. Prezentarea si aprobarea prin vot a planului anual de venituri si cheltuieli al AJF Vrancea;
10. Prezentarea Proiectului de Competitii pentru sezonul urmator.
11. Afilierea, respectiv dezafilierea unor membri ai AJF Vrancea;
12. Adoptarea hotararii adunarii generale ordinare a AJF Vrancea, din data de 09.04.2015
Validarea delegatilor, prezenti la adunarea generala, se va face de la ora 17.00!Avand in vedere ultimele reglementari legislative sfatuim membrii afiliati care apeleaza la fonduri publice allocate de Primarie sau Consiliul Local, sa participle la AG insotiti de o persoana care reprezinta una din cele doua institutii.