Hotarirea Biroului Executiv din data 1 august 2018

Stiri

Biroul Executiv al AJF Vrancea din data de 1.08.2018

In conformitate cu Art. 28 din Statutul Asociatiei Judetene de Fotbal Vrancea Biroul Executiv al AJF Vrancea convoaca Adunarea Generala Extraordinara a AJF Vrancea, drept pentru care

Hotaraste

Se convoaca Adunarea Generala Extraordinara de alegeri generale a AJF Vrancea pe o durata  de 4 ani pe data de

 

05.09.2018, ora 11.00

-Alegerea Presedintelui conform  Art 36 din Statut

-Alegerea Vicepresedinti conform Art 36 din Statut

-Alegerea Membrilor  Comitetului Executiv conform Art 32 din Statut

Data limita de depunere a dosarelor este 15.08.2018, ora 18.00

Ordinea de zi Adunarea Generala

Adunarea Generala Extraordinara de alegeri
05.09. 2018  ora 12,00
1. Apelul participantilor
2. Constituirea Cvorumului
3. Cuvantul Presedintelui
4. Alegerea a 3 membrii pentru intocmirea Procesului verbal
5. Alegerea comisiei de numarare si validare  a voturilor, compusa din 3 membrii
6.   Alegerea Presedintelui AJF Vrancea pentru urmatorii 4 ani
7. Alegerea membrilor Comitetului Executiv pe sectiuni
8. Alegerea Vicepresedintilor
9. Emiterea si aprobarea Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare din 05.09.2018
Rugam delegatii cluburilor si Asociatiilor sportive participante la Adunarea Generala
Extraordinara sa fie prezenti la ora 10,30 pentru primirea de materiale si efectuarea
prezentei
Delegatii participanti sunt rugati sa prezinte delegatie emisa de clubul/asociatia
sportiva pe care o reprezinta conform documentelor de afiliere si participare depuse la AJF Vrancea

 

Totodata s-a stabilit Comisia pentru validare a dosarelor pentru candidatii la

functiile de Presedinte,Vicepresedinti si membrii in Comitetului

Executiv dupa cum urmeaza

1.Comisia de validare a dosarelor in componenta

Adrian Toni Neacsu                    Presedinte

Bogdan Nechita               Membru

Bostiog Viorel              Membru