Ghid Infiintare Club Sortiv

BANERE-PATRATEFormarea unui Club sportiv este din ce in ce mai necesara ,in acest sens venim in sprijinul membrilor afiliati cu modelele de statut pentru doua forme de organizare respectiv:

CLUB SPORTIV DE DREPT PUBLIC , club a carui proprietar este Consiliul Local(este si recomandarea noastra ).pentru formarea acestui club este necesar doar aprobarea in CL a documentelor prezentate de noi in atasament,(nu este nevoie de autentificare la notar sau judecatorie)Dupa aprobarea statutului si a regulamentului de organizare in CL se deschide cont la banca si se cere la finante atribuirea unui Cod Fiscal.Din acest moment clubul este functional si poate desfasura operatiuni financiare,poate obtine sponsorizari din mediul privat (sub forma de cotizatii,publicitate ,donatii e.t.c) sau alocatii si subventii de la bugetul localitatii.Bugetul clubului se aproba anual fiind parte procentuala din bugetul localitatii.Toate operatiunile financiare se deruleaza din si in contul clubului (nu se fac plati pentru club direct de primmarie ,acest lucru a adus pana acum probleme la controalele curtii de conturi).

Cluburile sportive persoane juridice de drept public

Cluburile sportive de drept public se înfiinţează în conformitate cu dispoziţiile art. 29 si art. 30 din Legea nr.69/2000.
ART. 29
(1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea organelor administraţiei de stat, şi au drept obiect de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.
(2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizează şi funcţionează după regulamente proprii, elaborate conform legii.
ART. 30
Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosinţă gratuită imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive. Bazele şi instalaţiile sportive primite spre administrare şi folosinţă sunt considerate patrimoniu sportiv şi nu îşi vor schimba destinaţia sportivă fără aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului.
În consecinţă actul de înfiinţare îl constituie actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale, respectiv ordin de ministru, ordin sau decizie de preşedinte, hotărâre de Consiliu Judeţean, Consiliu Local etc. iar actul de funcţionare regulamentul de organizare şi funcţionare.

CLUB SPORTIV DE DREPT PRIVAT,club care se formeaza la intiativa unor persoane sau societati comerciale(minim trei )care devin astfel membri fondatori .Acest club functioneaza in principal cu fonduri private obtinute de la membrii fondatori ,cotizatii de la membrii asociati care au aderat ulterior la club,contracte de sponzorizare sau publicitate incheiate cu alti operatori privati .In acelasi timp acest club poate obtine si subventii de la bugetul local prin accesarea de proiecte de finantatare la legea 350/2003,pentru acest lucru bugetul localitatii unde clubul are sediul social trebuie sa aiba prevazuta suma pentru a putea organiza ulterior concurs de proiecte.

Cluburile sportive persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ se pot înfiinţa numai în ramurile de sport recunoscute în România.
În condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii Clubul Sportiv este o asociaţie, persoană juridică de drept privat făra scop patrimonial.
Potrivit Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Clubul Sportiv este o structură sportivă, Clubul Sportiv de drept privat, fără scop lucrativ, persoană juridică nonprofit.
În consecinţă, este obligatoriu ca în denumirea persoanei juridice să apară denumirea de „Clubul Sportiv……….”, ţinând cont că asociaţiile sportive sunt structuri sportive fără personalitate juridică, iar asociaţiile nu sunt structuri sportive.
Clubul sportiv se poate constitui ca o structură monosportivă sau polisportivă.

Ambele cluburi au nevoie ulterior de Certificatul de Identitate Sportiva care se obtine de la Ministerul Tineretului si Sportului ,procedura obtinerii disponibila AICI .

Pentru ambele cluburi este necesar in prealabil  Cererea de rezervare a denumirii la Ministerul Justitiei .Modelul si procedura este disponibila AICI.