Alegeri Generale AJF

Asociatia Judetena de Fotbal Vrancea convoaca toti membrii afiliati la Adunarea Generala Extraordinara ce va avea loc pe data de 16 august 2014, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Constatarea întrunirii cvorumului 2. aprobarea ordinii de zi; 3. alocuţiunea preşedintelui AJF; 4. desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale 5. prezentarea […]

Continue Reading